Bredband via fiber

Då det redan uppkommit flera missförstånd angående hur man skall koppla in sin router till vårt fina fibernät, vill jag här visa med en bild hur inkopplingen skall se ut:inkoppling av kablar till fiberkonverter

Klicka på bilden för att göra den större.

Kabeln från er router (från dess WAN port) skall kopplas in i uttaget märkt med symbolen ”@”.
Notera att (minst) följande lampor skall lysa: WAN, LAN1, PWR
Lyser inte både WAN och PWR då är det något fel och då måste ni ringa till den operatör som ni valt att få bredbandet ifrån.
Om tex WAN inte lyser och boxen är mycket varm, då är fibern av.
Detta fel har redan hänt i 3 hus.