Kategoriarkiv: Sophantering

Angående vårt projekt för källsortering och avfallshantering

Angående vårt projekt för källsortering och avfallshantering

1. Jag tycker att andra alternativ saknas:
Typ: halvöppna konstruktioner som på Kvarnvägen?
Fördel: klart lägre kostnader
Nackdelar: bortsett från den egna arbetsinsatsen, i princip inga

2. Varför bara hantera avfall men inte kompostering?

3. Varför bara ett företags produkter?
Skåpen verkar väldigt dyra.

/Peter, 10E