Fiberinstallation på gång!

Svenska Stadsnät har påbörjat installationen av vårt fibernät.

De kommer att behöva gräva lite i vårt område (fredagen 9 maj) eftersom det är stop på flera håll i de rör som ligger i marken.

Eltel håller samtidigt på att dra ledningar under husen.

Preliminär tidpunkt för att komma in i husen är under vecka 22.