Vattenmätare

Varje hus har rätt att skaffa sig en vattenmätare.

Och eftersom länga 8 redan gör en jämkning av vattenförbrukningen har styrelsen inget emot att det också görs i de övriga längorna.

Dock är förutsättningarna följande:

  • Varje länga utser en ansvarig person som varje år (under hösten) ser till att läsa
    av mätarställningarna och lämnar in sammanställningen till kassören senast vid årsskiftet.
    Sker inte detta får längan inte sin vattenförbrukning jämkad.
  • Jämkningen sker proportionerligt till längans faktiska vattenförbrukning debiterad av Mölndals Stad.
  • De hus som inte skaffar mätare får solidariskt dela på resterande del som blir över efter jämkningen av de hushåll som har mätare.

Vad avser själva installationen av mätaren, är det upp till respektive hushåll att välja lämplig godkänd rörmokare.
Tips – våra rör är vertikala – alltså är en stående mätare att föredra. En mätare för vertikal montering kan vara svår att få tag på.
Därför så har styrelsen plockat fram ett förslag från den firma som ansvarat för bytet av avstängningsventilerna till huvudvattenmätaren.
Deras kostnadskalkyl hamnar på 4.282:-
Efter ROT-avdrag (50% på arbetet) blir summan 3.494:-