Läckande huvar och tätskikt

Under det senaste året har vi haft flera fall av läckande huvar och tak.
I fallet huvar rör det sig om främst den huv som täcker ventilationen från köket.
I tre fall så har tätningarna i metallens skarvar släppt pga av ålderdom och vatten läckt in i huset.
I fallet tätskikt har det varit olika orsaker – materialfel, felaktigt lagt avslutning samt dålig svets.

Då huvarna är orsaken står föreningen för kostnaden av skadan (inget försäkringsbolag vill försäkra så gamla huvar).
Om tätskiktet fallerar står respektive hus tätskiktsgaranti för ersättningen. Garantin för utförandet och materialet gäller tom 2018-09-04.

Speciellt huvarna måste ses över och inom snar framtid bytas ut.

Det är allas vårt ansvar att se till att upptäcka eventuella läckage så att skadorna minimeras.
Gå upp på vinden – lys med ficklampa och se om något ser misstänkt ut, kolla innertak och köksfläkt.