Sophantering

Föreningen har haft en aktiv sophanteringsgrupp som vill lämna följande kommentar till den pågående processen med att välja framtida renhållningsabonnemang från Mölndals kommun:

Vi i sopgruppen har tittat på tänkbara alternativ för sophantering i samfällligheten och dess konsekvenser.
Målet var att hitta jämförande kostnader för sophantering i form av:
1. Sophantering vid respektive fastighet
2. Miljöhus
3. SanSac
Kommunen vill ej hantera flera olika system, därav denna jämförelse att ta ställning till.

För de två alternativ utöver nr 1 krävs ett nytt anläggningsbeslut (anläggningsbeslut = det som sätter ramarna för föreningens verksamhet) då föreningens anläggningsbeslut ej innefattar sophantering. Ett nytt anläggningsbeslut förutsätter att samtliga fastighetsägare ställer sig bakom förslaget om gemensam sophantering.

Delat abonnemang medför en extrakostnad mellan 656 kr/år (om ett kärl) och 781 kr/år (om två eller tre kärl). Ansökan för detta görs på särskild blankett ”ansökan om gemensamt renhållningsabonnemang” som kan skrivas från kommunens hemsida.

 

 

Problem med belysningen

Problemen med belysningen i längorna 8, 14 och 16 är tillfälligt lösta.
Vår ytterbelysning använder just nu endast 2 faser och inte 3 som är normalt.

Det är överbelastning i den fas som trilskas, troligen orsakat av något som är inkopplat på fasen.
Detta något har inte med belysningen att göra, så elektriker kommer att fortsätta att felsöka.

Vårens städdag infaller söndagen 8 maj 2016

För att se om fler kan närvara vid städdagen, väljer styrelsen att lägga vårens städdag till söndagen 8 maj.

Fikat denna gång serveras i länga 14 – runt kl 12.

Följande speciella punkter skall åtgärdas denna gång:

  • Åtgärder huvar – kontaktpersonerna får mer information – se denna sida !
  • Rensning av krypgrunder från skräp.
  • Lekplats: laga parkbänk och staket, städa – en person från respektive länga.
  • Länga 16 påbörja byte av garagepanel.