Trolig kraftig höjning av avfallstaxan

Mölndals kommuns fullmäktige skall i november besluta om en 67% taxehöjning för hushåll som har kärl för blandat avfall – dvs oss i vår förening.
Det aktualiserar frågan om en mer miljövänlig hantering av vårt avfall än mer.
Vi får damma av de gamla förslagen om avfallsstationer i vårt område!

Mer info finner du på denna länk.

Och denna.