Vårens städdag

Vårens städdag blir som sagt lite annorlunda.
Arbetet kan utföras under ett par veckors tid.
De som vill kan vara med på städdagen 10 maj.
Här finner du städprotokollet om du vill göra del av arbetet vid annat tillfälle.